Geestelike boodskap

Esegiël 37: 1-14     “Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe.

Bogenoemde belofte kom vanuit Esegiël 37. ” Die Here gee vir Esegiël ‘n gesig van die volk as ‘n klomp  dooie bene wat letterlik dink dit is klaar met hulle. Die Here gee hom ‘n opdrag om nie net nuwe lewe en eenheid te profeteer oor die volk nie, maar selfs as profeet met die Gees te praat om op tree in opdrag van die Here. Let op hoe beide die Woord van God sowel as die Gees van God die lewe bring.

Die fokus is op God se belofte aan die volk en die Gees wat hoop bring en nuwe lewe bring. [Esegiël se profesie hét in vervulling gegaan met die terugkeer van die ballinge in 538 v.C. soos Esra en Nehemia dit vir u vertel.] Ons  weet dat in Jesus Christus hierdie belofte van hoop en nuwe Lewe deur die Gees vir alle mense waar geword het.

Ons  is tans wêreldwyd gedompel in ʼn pandemie. Ons word oorweldig deur mediaberigte en beelde op die TV van lyding, swaarkry en dood. ‘n Virus wat regdeur die wêreld soos ‘n veldbrand versprei. As ons in  hierdie tye oorweldig voel, onseker, angstig en selfs geestelik moeg en uitgeput word, mag die Woord van God en hierdie Geloofsbelydenis/Gebed van die Nederlandse Teoloog  Herman Bavinck ons inspïreer en bemoedig.

Geloofsbelydenis/Gebed oor die Heilige Gees

Ek glo in ‘n geheimsinnige Iemand wat naby my is,
wat binne-in my is,
wat my armsalige gespartel en gespook sien,
wat my dan stilletjies vashou
en my ongemerk van binne uit weer innerlike krag gee.
Ek het dit vele male in my lewe ervaar
as ek wegsink en meegevoer word deur die strome van die lewe
wat my na onder wil trek.
Maar ek het ook in beslissende oomblikke in my lewe ondervind
dat ek opgetel en hoog bo die water gedra word.
Daar was oomblikke dat ek my Bybel sou oopslaan
en elke woord daarin vir my dof en vervelend geklink het.
Maar ek het ook oomblikke beleef waarin die woorde
as’t ware op my afspring, waarin dit glinster en my lewe vul.
En altyd weer was ek oortuig dat daar Iemand in my moet wees,
Iemand wat my vashou,
Iemand wat my saggies maar ferm in die arms toevou.
Ek glo in die Heilige Gees.
(Herman Bavinck, aangehaal in Gebed van die hart deur Willem Nicol)
In ons  nadenke oor die Here en Sy Gees kan ons saam met Eseg. 37 ook  Ps. 130 en Rom. 8: 9-11 lees.

Mag ons deur Esegiël   37  en die ander teksgedeeltes geïnspireer word om só naby die Here te lewe, om só met Hom in gesprek te tree, dat ons inderdaad Sy Teenwoordigheid  sal beleef. Mag Hy ons  deur Sy Gees verseker dat Hy by ons  is, meer nog dat Hy die Bron van ons  hoop , krag en nuwe lewe is.

Kom ons vra in ons daaglikse gebede dat die Here by:

  • Alle siek mense en hulle families sal wees.
  • Hy die kwesbare mense in ons land sal bewaar van die virus.
  • Alle persone wat noodsaaklike dienste in die tyd moet lewer veilig sal bewaar .
  • Mag ons daagliks vir mekaar en ons families bid, dat ons almal veilig bewaar sal word.

Die Gees wat Hoop en Lewe gee, woon en werk kragtige in en deur ons.

Groete in Christus
Ds. Dennis

Op YouTube  is ‘n  lied wat die boodskap van Esegiël 37 treffend verwoord.  As u toegang  tot die internet het, kan u die lied vind by die volgende skakel:  https://www.youtube.com/watch?v=0P4YdXz3LAI