Kontak Ons

 Leraars en Amptenare


Ds. Dennis Douglas
Sutherlandstraat 62
Tel: 023 347 0653 (h)
E-pos: pcgraal@telkomsa.net

Ds. Chris Cronje
Russelstraat 8
Tel: 023 347 2173 (h)
E-pos:
chriscronje@telkomsa.net


Orrelis
Mev. Henda Cronje
Russelstraat 8
Tel: 023 347 2173 (h)

Kerkkantoor
Durbanstraat 5
Tel: 023 347 2569
Faks: 023 347 7635
ngkworcoos@telkomsa.net


Skriba
Mev. Lana Brand
Tel: 023 342 2813

Koster
Mnr. Hardus Gerber
Tel: 084 903 0472