Kontak Ons

 Leraars en Amptenare


Kerkkantoor
Durbanstraat 5
Tel: 023 347 2569
ngkworcoos@telkomsa.net

Koster
Mnr. Hardus Gerber
Tel: 084 903 0472

 

Leraars:


Ds. Dennis Douglas
Sutherlandstraat 62
Tel: 023 347 0653 (h)
E-pos: pcgraal@telkomsa.net

Orrelis
Mev. Henda Cronje
Russelstraat 8
Tel: 023 347 2173 (h)

Ds. Chris Cronje
Russelstraat 8
Tel: 023 347 2173 (h)
E-pos: chriscronje@telkomsa.net