Tuisblad

Kontaknommer 09:00-13:00: 023 34 725 69 (Kerkkantoor)
Vir enige ander kontak details sien Kontak bladsy

Gemeente Visie

God seën ons om gebrokenes te dien met my gawes.

Eredienstye:
Kategese:
Diensgroep vir gebed:
Doop en Huwelike:
Siekte, sterfgevalle en nuwe intrekkers:
Vrouebediening:
Selgroepe:
Oggend 09:30
Elke Sondag van kwartaal net na erediens.
Sondagoggende na diens
Reël vroegtydig met leraars
Stel wyksleraar en ouderling in kennis
Sien jaarprogram / kalender
Woensdagaande

———————————————————————————————————————

Kersmark 2018

Uitstallers se oorbetalings is almal gedoen op Donderdag, 6 Desember 2018.
Indien u betaling nie reflekteer teen Maandag, 10 Desember 2018 kontak vir Elzette du Toit by 072 395 8114.