Tuisblad

Kontaknommer 09:00-13:00: 023 34 725 69 (Kerkkantoor)
Vir enige ander kontak details sien Kontak bladsy

Gemeente Visie

God seën ons om gebrokenes te dien met my gawes.

Eredienstye:
Kategese:
Diensgroep vir gebed:
Doop en Huwelike:
Siekte, sterfgevalle en nuwe intrekkers:
Vrouebediening:
Selgroepe:
Oggend 09:30
Elke Sondag van kwartaal net na erediens.
Sondagoggende na diens
Reël vroegtydig met leraars
Stel wyksleraar en ouderling in kennis
Sien jaarprogram / kalender
Woensdagaande

———————————————————————————————————————

Kersmark 2018

Uitstallers etikette word tans gepos. Indien u teen 31 Oktober nog nie u etikette ontvang het nie, kontak dringend vir Elzette du Toit by 072 395 8114.