Tuisblad

Kontaknommer 09:00-13:00: 023 34 725 69 (Kerkkantoor)
Vir enige ander kontak details sien Kontak bladsy

Gemeente Visie

God seën ons om gebrokenes te dien met my gawes.

Eredienstye:
Kategese:
Diensgroep vir gebed:
Doop en Huwelike:
Siekte, sterfgevalle en nuwe intrekkers:
Vrouebediening:
Selgroepe:
Oggend 09:30
Elke Sondag van kwartaal net na erediens.
Sondagoggende na diens
Reël vroegtydig met leraars
Stel wyksleraar en ouderling in kennis
Sien jaarprogram / kalender
Woensdagaande

——————————————————————————————————————–

Registrasie vorms: PDF Word
Voltooi en stuur registrasie vorms terug voor 28 September 2019 by sengelbrecht@rocketmail.com


Kersmark 2020

Vrydag, 20 November tot Saterdag 5 Desember 2020


Meer inligting vir uitstallers hier