Tuisblad

Kontaknommer 09:00-13:00: 023 34 725 69 (Kerkkantoor)
Vir enige ander kontak details sien Kontak bladsy

Gemeente Visie

God seën ons om gebrokenes te dien met my gawes.

Eredienstye:
Kategese:
Diensgroep vir gebed:
Doop en Huwelike:
Siekte, sterfgevalle en nuwe intrekkers:
Vrouebediening:
Selgroepe:
Oggend 09:30
Elke Sondag van kwartaal net na erediens.
Sondagoggende na diens
Reël vroegtydig met leraars
Stel wyksleraar en ouderling in kennis
Sien jaarprogram / kalender
Woensdagaande

——————————————————————————————————————–


Kersmark 2024

Vrydag, 22 November – Saterdag, 7 Desember
2024

Aansoekvorms vir uitstallers